Bookmark and Share

For og imod Individuelle Løsninger

For og imod individuelle løsninger hos Unika Huse

Traditionelt set har individuelt byggeri været underlagt følgende ulemper; højere pris, længere byggetid, og krav om større involvering fra bygherres side.

Det har Unika Huse gjort noget ved:

Den højere pris er tacklet ved at skære i de faste omkostninger i vores organisation. Det betyder at vi ligger på samme prisniveau som de bedre typehusproducenter - vel at mærke for et 100% individuelt Unika Hus.

Den længere byggetid har vi også gjort noget ved. Der går omkring 5 måneder, fra vi går igang, til I flytter ind.

Den større involvering fra bygherres side, er noget vi hverken kan eller vil gøre noget ved; det hænger uløseligt sammen med individuelt byggeri!